Bli medlem

Medlem blir man genom att sätta in årsavgiften 150 kr på  bg 5925-0712. Skriv namn och adress, tydligt på talongen, så får du medlemskortet hemsänt.

Som medlem har du möjlighet att boka biljetter innan den ordinarie biljettförsäljningen startar. Det finns också olika rabattpaket på biljetter. Rabatten kan variera mellan olika tattooer. Besked om vad som gäller för respektive tattoo får du i medlemsinfomationen.